Komplexná pozemková reforma

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ut, 08/09/2020 - 20:40

Dňa 7.9.2020 sa konala v priestoroch AZZZ SR tlačová konferencia, na ktorej zástupcovia štyroch organizácií predstavili návrh Komplexnej pozemkovej reformy.

Tlačovej konferencie sa zúčastnili:
Ing. Tomáš Malatinský, MBA, Prezident AZZZ SR
Ing. Vladimír Uhlík, predseda Komory pozemkových úprav a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie
Bc. Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miesta a obcí Slovenska

Súčasnú nelichotivú situáciu v oblasti evidovania pozemkového vlastníctva zažíva takmer každý občan Slovenska, podnikateľské subjekty či samospráva. Charakterizuje ju pretrvávajúca rôznorodosť a nízka kvalita katastrálneho operátu. Až na 50% územia Slovenska stále používame mapy, ktoré vznikli pred približne sto rokmi.
Z tohto vyplýva množstvo konzekvencii, najmä však právna neistota a nejednoznačnosť pri evidovaní súkromného vlastníctva, čím je znemožnený racionálny a efektívny výkon vlastníckeho práva z pohľadu hospodárskeho, ekonomického i environmentálneho.
Riešenie problému rozdrobeného pozemkového vlastníctva bolo doteraz permanentne odsúvané do budúcnosti, ako menej dôležité opatrenie - v skutočnosti však stojí za mnohými zmarenými investíciami, nevyužívaním potenciálu, ktorý je skrytý v pôde, či za absentujúcou ochranou životného prostredia.
Preto prichádzame s návrhom na Komplexnú pozemkovú reformu, ktorá by mohla v čase, keď EU ponúka finančné zdroje primárne na zmysluplné reformy, naštartovať unikátnu obnovu katastrálneho operátu a odstrániť administratívnu záťaž spočívajúcu v extrémnej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, čím dôjde k zlepšeniu podnikateľského prostredia, podpore investícií, ekologickej udržateľnosti a revitalizácii vidieka.
Návrh  Komplexnej pozemkovej reformy bol konzultovaný s mnohými subjektami, ktorých činnosť súvisí s pozemkovým vlastníctvom, o ich podpore svedčia logá organizácií v záhlaví materiálu.

Komplexná pozemková reforma 2020
Ohlasy z médií:
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/30647-tele...
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/562173-ne-prekliati-de...
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2206607-peniaze-z-unie-su-potrebne-...
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/562173-ne-prekliati-de...
https://polnoinfo.sk/siroka-iniciativa-predklada-navrh-reformy-pozemkove...

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8