Licencia GS PPÚ pre potreby súťaže 2015

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Št, 26/11/2015 - 18:09

V súvislosti s novou súťažou vyvstáva potreba preukázania vlastníctva programu na spracovanie projektov pozemkových úprav a keďže jedným z programov na spracovanie projektov je aj program gs ppú, rozhodol som sa, že program bude pre potreby súťaže Služby Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach samosprávnych krajov Slovenskej republiky v roku 2015 poskytnutý spracovateľom zadarmo.Aby som tento proces preukázania vlastníctva licencie zjednodušil, tu je postup, ako ich získať. Pre užívateľov, ktorí program v minulosti využívali som pri prvej fakturácii som poskytol certifikát o legálnosti software, ktorý však neobsahoval žiadne licenčné čísla, avšak obsahuje IČO príslušnej firmy, na ktorú sa licencia vzťahuje. Licencia sa poskytovala na všetky počítače spracovateľa a zahŕňa aj použitie na obecných úradoch, kde firma vykonáva projekt pozemkových úprav. Sériové čísla programu gs ppú sa generujú jednoducho, k identifikačnému číslu organizácie sa pripojí číslo v tvare -XY, kde XY je poradové číslo licencie pre firmu. predpokladám, že ich nebudete potrebovať viac ako 99. Tento postup platé aj pre tých, ktorí program nemajú, stačí vytvoriť svoje licenčné číslo podľa vyššie uvedeného postupu.

V obidvoch prípadoch by som Vás chcel požiadať, aby ste použitie programu v súťaži mi oznámili mailom alebo registráciou na stránkach www.ppu.sk.

V súčasnosti vytváram novú verziu, ktorá bude použiteľná na mobilných zariadeniach s so systémom Android (tablety, mobilné telefóny), systémom iOS (iPad, iPhone), na systémoch s OS X (MacBook) a samozrejme aj na Winodws. na mobilných zariadeniach bude funkčnosť zameraná hlavne na zobrazenie a interaktívnu prácu s údajmi (zber údajov, prehliadanie, poznámky, jednania a podobne), pre samotné projektovanie budú určené systémy WInodws a OS X. Licenčná politika sa nemení, nemenia sa ani ceny za program. bližšie informácie nájdete na stránke www.ppu.sk.

Tagy: 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8