Prihláška za člena KPÚ SR

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ne, 01/03/2015 - 15:51

Členom sa stávate po vyplnení a zaslaní prihlášky, po jej akceptácii predstavenstvom a po uhradení členského príspevku. Členský príspevok vo výške 36,50 € uhraďte na č.ú. ČSOB 26464313/7500; v popise platby uveďte celé meno člena za ktorého sa príspevok uhrádza.

Ďakujeme.

V prílohách sú súbory obsahujúce platné dokumenty KPÚ SR

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8