Konferencia "Slovensko - krajina neznámych vlastníkov"

Pridané používateľom RNDr. Anton Juleny dňa Po, 06/08/2018 - 23:14

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Slovensko - krajina neznámych vlastníkov“ usporiadanú pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

Predbežný program konferencie

ŠTVRTOK, 11. 10. 2018

08:00 – 09:30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09:30 – 10:30 OFICIÁLNE PRIVÍTANIE A OTVORENIE KONFERENCIE, PRÍHOVORY

11:00 – 12:30 I. blok prednášok „SLOVENSKO – KRAJINA NEZNÁMYCH VLASTNÍKOV“
Nosné témy: Problémy a výhody súkromného vlastníctva; pozemkové úpravy ich benefity a ekonomické aspekty; pozemkové úpravy a kataster; jednoduché pozemkové úpravy.

12:30 – 13:45 Obed

13:45 – 17:15 II. blok prednášok „REZORTNÝ EGOIZMUS“
Nosné témy: Pozemkové úpravy - sucho, povodne, erózia, ekológia, a krajinotvorba, ÚSES; české a naše skúsenosti s projektovaním a realizáciou pozemkových úprav; koordinácia územného plánovania a pozemkových úprav.

19:00 – 24:00 DISKUSNÝ VEČER s večerou a programom

PIATOK, 12. 10. 2018

09:30 – 12:00 III. blok prednášok „KOMPLEXNÉ PROBLÉMY VYŽADUJÚ KOMPLEXNÉ RIEŠENIA“
Nosné témy: Pozemkové úpravy - vízie; stratégia investora vs. vlastník vs. krajina; pozemkové úpravy a mladý farmár; rozvoj vidieka po 2020.

12:00 – 12:30 Diskusia, Ukončenie konferencie

bližšie informácie tu a tu.

Odborní garanti

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Rektorka SPU v Nitre
Ing. Vladimír Uhlík, Predseda predstavenstva a zastupujúci tajomník KPÚ SR

Programový výbor

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (+421 907 728 176)
RNDr. Anton Julény (+421 905 447 748)
Ing. Jozef Urban (+421 905 465 048)

Organizačný výbor

Ing. Mária Tárníková, PhD.
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Ing. Andrej Tárník, PhD.
Ing. Ľubomír Konc, PhD.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8