PPA

Opatrenia PPA na zníženie rizík podvodov pri podávaní žiadostí o priame podpory

Pridané používateľom Pôdohospodárska... dňa Pi, 20/03/2020 - 21:28

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory na rok 2020 najčastejšie nedostatky a chyby, ktoré sa prejavujú v súvislosti s plnením podmienok poskytnutia podpory podľa Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Subscribe to RSS - PPA
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8