Kontakty

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ut, 10/02/2015 - 19:36

Komora pozemkových úprav SR je dobrovoľným občianskym združením, založeným podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Združuje nielen odborníkov v odbore pozemkových úprav, ale všetkých, ktorí s myšlienkou PÚ sympatizujú, všetkých, ktorým leží na srdci osud slovenského vidieka a nie je im ľahostajný vzhľad a ekologická stabilita krajiny a prostredie v ktorom žijú.

Internetová stránka Komory pozemkových úprav SR má poskytnúť priestor na propagáciu pozemkových úprav, ale aj na prezentovanie názorov a príkladov z oblastí súvisiacich s usporiadaním pozemkového vlastníctva, tvorbou krajiny a rozvojom vidieka.

Komora pozemkových úprav SR, Ružinovská 42, 821 03 Bratislava 2
Kancelária: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava 2
IČO: 31816941
DIČ: 2021667505
Naše č.účtu : 26464313 / 7500 ČSOB

tel: 02/55567992

email: kpu@kpu.sk

Predseda predstavenstva a zastupujúci tajomník KPÚ SR:
Ing Vladimír Uhlík (od 17.10. 2012) – uhlik@geodezia-ba.sk

Podpredseda predstavenstva:
Ing. Jozef Urban – urban@gkul.sk
Ing. Drahomír Halčin - geopartner@stonline.sk

Členovia predstavenstva:
Ing. Peter Repáň – Peter.Repan@pce.sk
Ing. Ivan Jorčík – jorcik@geodeziabrezno.sk
Ing. Juraj Kubičár – juraj.kubicar@gmail.com
Ing. Ľubomír Bulla - lupo@stonline.sk

Predseda dozornej rady:
Ing. Daniel Líška – liska@karate.sk

Podpredseda dozornej rady:
Ing. Mária Dvorecká - geopartner@stonline.sk

Člen:
Ing. František Masár – geometra@geometratn.sk

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8