Konferencia Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva (jún 2016)

Pridané používateľom Ing. Vladimír Uhlík dňa Po, 20/06/2016 - 16:23

Pripájam krátku informáciu o našej účasti na konferencii Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2016 v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.
Tejto konferencie sa zúčastnili Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie a jeho prostredníctvom Komora pozemkových úprav SR, menovite p. Uhlík a p. Kožár.
Témou konferencie bol stav slovenského poľnohospodárstva.
Z našej strany to samozrejme bola téma vzťahy vlastníkov a nájomcov, rozdrobenosť pozemkového vlastníctva a nástroja na riešenie týchto problémov pozemkových úprav.

Z našej témy na konferencii odznelo:

p. Matečná
- končia sa ROEPy ktoré len identifikovali a zapísali vlastníctvo do KN
- sú potrebné pozemkové úpravy, ktoré zabezpečia nové usporiadanie pôdy
- veľmi pomalé tempo vykonávania PÚ, málo projektov
- vyriešiť ale problém po PÚ aby nedochádzalo k následnému drobeniu skomasovanej pôdy
- takéto financovanie je neudržateľné (teda len z prostriedkov EÚ), treba zabezpečiť viaczdrojové financovanie

p. Puškáč:
- ministerstvo rieši 3 základné témy zabezpečiť a podporiť nákup poľ. Pôdy domácimi vlastníkmi, vyriešiť a zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu pôdy, teda odstránenie dvojitých deklarácií (tú istú pôdu si nárokujú2 subjekty) a podporiť nadobúdanie poľ. pôdy a jej prenajímanie domácimi poľnohospodármi
- v minulosti sa posilnila ochrana nájomcov na úkor vlastníkov
- riešenie dilemy podporiť aktívnych poľnohospodárov a to malých alebo veľkých?
- je to len zdanlivá dilema , ministerstvo má snahu snaha podporiť aktívnych poľnohospodárov teda aj malých začínajúcich aj už existujúcich , doterajších , veľkých
- pripravuje novelu zákona 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľ. pôdy, plán v 10/2016, treba odstrániť prekážku voľného pohybu kapitálu zo strany EK, teda asi sa zruší podmienka 10 ročného pobytu poľnohospodára, ale zachová sa 3 ročná dokladovanie hospodárenia na pôde
- pripravuje novelu zákona 330/1991 o pozemkových úpravách, plán v 12/2016, pôjde o malú novelu, veľká v prvej pol. roku 2018, v tejto malej novele vyriešiť operatívu, na tejto malej aj veľkej novele sa budeme podieľať prostredníctvom KPÚ SR, dohodnutý termín rokovania po 1.7.2016 s Puškáčom
- pripravuje nový zákon o poskytovaní podpory v rozvoji vidieka – vyriešenie dvojitých deklarácií
- pripravuje sa vytvorenie Registra užívateľov poľnohospodárskej pôdy, asi na pozemkových a lesných odboroch Okresných úradov

p. Dobrodenka
- program komasácií rieši poľnohospodárom vlastnícke, užívateľské, dotačné problémy, preto sú potrebné a poľnohospodári by ich mali chcieť
- pri priamych platbách by malo ministerstvo zaviesť tzv. motivačné dotácie, v prípade ak majú poľnohospodári aj rastlinnú aj živočíšnu výrobu, motivácia finálnej produkcie atď.

Výhrada z pléna voči PÚ
- Po PÚ zvýšenie ceny nájmov
- Po PÚ zánik nájomných zmlúv

Krátke zhrnutie našej účasti:
Prezentovali sme sa pred takmer 200 riaditeľmi veľkých poľnohospodárskych podnikov z celej SR.
Mohli sme sa vyjadriť a zmierniť napätie medzi užívateľmi, SPPK a ich výhradám voči vykonávaniu pozemkových úprav (2 hlavné výhrady: po pozemkových úpravách sa im automaticky zvýšia ceny nájmov a zanikajú doteraz platné nájomné zmluvy, čo im spôsobuje problémy hlavne v prípade priamych platieb z eurofondov).
Snažili sme sa im vysvetliť našu ústretovosť, aby sme niektoré ich výhrady odstránili, resp. snažili sa zmierniť tieto ich výhrady.
Mohli sme deklarovať pre poľnohospodármi našu silu, sedeli sme po boku p. ministerke, šéfovi PPA.
Dôležité boli aj tzv. kuloárne rozhovory, napr. so šéfom SPPK p. Semančíkom, gen. riaditeľom Sekcie legislatívy MPRV SR p. Puškáčom.

Podrobné informácie a kompletné foto z konferencie:
http://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=34&lang=en

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8