Konferencia "Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia - Pôda a voda"

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Pi, 03/07/2015 - 09:49

Dňa 17.9.2015 sa na TU Zvolen uskutoční konferencia Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia -
Pôda a voda.
Cieľom konferencie je hodnotenie procesu rozvoja integrovaného manažmentu životného prostredia (IMŽP) v Slovenskej republike, s dôrazom na starostlivosť a ochranu pôdy a vody v krajine (ďalej pôda a voda). IMŽP v tomto smere aj napriek iniciatívam, úsiliu a právnym predpisom nie je ešte plne implementovaný do každodennej praxe. Pre právny nástroj IMŽP je potrebná dobre fungujúca legislatíva, ktorá je základom pre všetky ostatné výkonné nástroje. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre rozvoj IMŽP (pôda a voda) je výskum a vzdelávanie. Témou konferencie aj v znamení Medzinárodného roku pôdy (International Year of Soils), za ktorý OSN vyhlásila práve rok 2015, bude diskusia o všetkých vyššie uvedených problémových okruhoch IMŽP (pôda a voda) a vytýčenie priorít pre budúcnosť.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8