Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ut, 23/04/2019 - 10:14

V posledných mesiacoch, týždňoch, dňoch sa toho udialo na poli problematiky pozemkových úprav veľmi veľa, viac ako za posledné roky.
Podstatné je, že sa zdá, že pozemkovým úpravám svitá na lepšie časy.
Pozemkové úpravy sa stali v niektorých dňoch top správami dňa, sú v médiách ako nikdy neboli, riešia ich na vláde.
Dôležité však je, že nie sú to len deklarácie, prehlásenia, slová ale aj činy.
Pracovali sme dlhodobo na tom, aby boli pozemkové úpravy trvalou položkou štátneho rozpočtu a zadávali sa pravidelne každý rok.
Na konferencii s názvom „Ako ďalej pozemkové úpravy?“, ktorú sme spoluorganizovali spolu s AZZZ SR dňa  16.4.2019, predstavilo MPRV SR zásadný materiál „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“.
Záznam z konferencie je tu.
Tento materiál nenavrhuje ad hoc riešenia, teda len financovanie jednorazové cez prostriedky EÚ (PRV SR), ale systematické riešenie formy vykonávania PÚ v SR a to inštitucionalizovaním PÚ.
Považujeme to za absolútne prelomový okamih, pretože už roky voláme, ako stavovské a profesijné organizácie, po pravidelnom zadávaní a vykonávaní pozemkových úprav ako stálej položky štátneho rozpočtu s každoročným financovaním a transparentným, dopredu schváleným, harmonogramom katastrálnych území v ktorých sa budú vykonávať.
Tento materiál definuje postup zadávania pozemkových úprav financovaných zo štátneho rozpočtu vo všetkých zostávajúcich 3103 k.ú. , v ktorých doteraz neboli PÚ vykonané v horizonte 30 rokov.
Tento materiál ide do medzirezortného pripomienkového konania ako nelegislatívny materiál, ktorý bude následne prijatý vo Vláde SR. A teda  suma na PPÚ by sa mala objaviť v rozpočte SR na rok 2020.
http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14097

Prikladáme odkazy na výstupy z médií:
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/509120-matecna-predstavila-pla...
https://www.webnoviny.sk/ministerka-matecna-chce-aby-sa-pozemkove-upravy...
https://slovensko.hnonline.sk/1925266-matecna-predstavila-systemove-ries...
https://www.teraz.sk/ekonomika/g-matecna-predstavila-systemove-rie/39036...
https://www.teraz.sk/ekonomika/iness-pozemkove-upravy-su-sancou-na/39035...
https://www.ta3.com/clanok/1152917/tb-g-matecnej-o-pozemkovych-upravach....
https://www.ta3.com/clanok/1152916/vyse-sto-uzemi-a-tridsat-rokov-matecn...
https://iness.sk/sk/tlacova-sprava-pozemkove-upravy-su-sancou-na-skutocn...

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8