Nová internetová stránka KPÚ SR

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 20/03/2014 - 02:22

Meniaca sa situácia v oblasti pozemkových úprav, súvisiaca s klesajúcou podporou štátu celému procesu usporiadania pozemkového vlastníctva v SR, podnietila Komoru pozemkových úprav SR k tomu, aby sme našu internetovú stránku upravili a zamerali na to, o čom sme predpokladali, že je už raz a navždy vyriešené - a síce na propagáciu pozemkových úprav, vysvetľovanie elementárnych pojmov, objasňovanie súčasného stavu evidencie pozemkového vlastníctva a výhod spojených s vykonaním pozemkových úprav.

Nová stránka má preto okrem administrovania činnosti KPÚ SR slúžiť predovšetkým ako informačný portál pozemkových úprav - miesto, kde odborníci i laici nájdu dostatok relevantných informácii i miesto na diskusiu a prezentovanie odborných stanovísk.

Boli by sme radi, keby odborná diskusia prebiehala formou príspevkov do jednotlivých sekcií (najmä "Články a názory" a "Príklady PPÚ z praxe"). Predpokladáme, že prezentovanie dosiahnutých výsledkov (najmä tých pozitívnych) vo vykonávaní PPÚ na jednom mieste bude účinnejšie, než len ich sólové propagovanie na firemných stránkach jednotlivých zhotoviteľov. 
 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8