Novela zákona o pozemkových úpravách

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 28/11/2019 - 09:16

Dňa 27.11.2019 bola poslancami Národnej rady Slovenskej republiky schválená novela zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podrobnosti k novele sú na týchto linkoch:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=471759
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdo...

https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/novela-zakona-o-pozemkovych-upravach...

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8