Opakovaná pozvánka na VZ KPÚ SR a aktualizovaný zoznam členov s údajmi o zaplatení členského

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Po, 19/10/2015 - 10:00

Vážená/ý členka/člen KPÚ SR,
týmto Ťa opakovane pozývame na riadne VZ KPÚ SR, ktoré sa bude konať 23.10.2015, t.j. v piatok v Banskej Bystrici v Sále Cinemax v Europa Shopping Center.

V súvislosti s konaním VZ KPÚ SR by sme chceli členov KPÚ SR požiadať

  • tých, ktorí doteraz nereagovali: oznám emailom (odpoveďou na tento alebo na kpu@kpu.sk), alebo telefonicky (0905345292), či sa zúčastníš osobne VZ KPÚ SR (kvôli zabezpečeniu priestorov a občerstvenia)
  • tých ktorí doteraz nezaplatili: opakovane Ťa vyzývame na úhradu členského 36,50 eur ročne, za rok 2015 aj za minulé roky (informácie k úhrade a zoznam v ktorom zistíš či si zaplatil je zverejnený na web stránke komory  http://www.kpu.sk )

Len pripomíname, že tí členky/členovia ktorí neuhradia členské dopredu (pripísaním  potrebnej sumy na účet KPÚ SR  pred konaním VZ KPÚ SR) prestávajú byť, v zmysle stanov, členkami/členmi  KPÚ SR
Je možnosť aj osobne zaplatiť členské na mieste pred začatím VZ KPÚ SR  (na tento spôsob úhrady treba upozorniť pri potvrdzovaní účasti na VZ KPÚ SR)
Týmto vyzývame členov KPÚ SR, ak majú záujem, aby navrhli nových členov do orgánov komory (predstavenstva a dozornej rady), súčasťou návrhu musí byť písomný súhlas navrhovaného s kandidátkou. Stačí zaslať naskenovaný emailom na kpu@kpu.sk .

V súvislosti s  činnosťou KPÚ SR by sme chceli členov KPÚ SR požiadať o pripomienky, námety ku Metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, ktorého aktualizáciu vykonáva komisia menovaná MPRV SR, členmi sú za KPÚ SR a KGK Uhlík, Urban a Repáň.
Tieto treba zaslať emailom na adresu uhlik@geodezia-ba.sk, urban@gkul.skpeter.repan@pce.sk alebo kpu@kpu.sk čo najskôr, obratom.

Posledný termín na  oznámenie účasti na VZ a návrhu nových členov do orgánov komory  (predstavenstva a dozornej rady) je streda 21.10.2015 do 14.00.
Po tomto termíne bude uzatvorený zoznam účastníkov VZ  a uzatvorená kandidátka do orgánov komory, ktorá bude zverejnená na web stránke komory.
Uvidíme sa v Banskej Bystrici 23.10.2015 !

P.S. Zaktualizujte alebo doplňte svoje osobné údaje uvedené v tabuľke, kde sú uvedené platby členského a pošli emailom na kpu@kpu.sk.

S pozdravom

Ing. Vladimír Uhlík
Predseda
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8