Programové vyhlásenie vlády SR 2016-2020

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa St, 13/04/2016 - 14:41

Tlačové agentúry dnes priniesli programové vyhlásenie vlády, ktoré premiér Fico predložil na rokovanie vlády. Je v ňom aj zmienka o pozemkovom vlastníctve. Citujeme z tretej časti programového vyhlásenia:

Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity a bude hľadať ďalšie možnosti nákupu pôdy pre domácich poľnohospodárov. Podporí doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpokladu rozvoja trhu s pôdou.

Vytvorí právny rámec pre jednoznačnú identifikáciu pôdy a oprávnenosť žiadosti na poskytnutie podpory za účelom odstránenia nezrovnalosti v deklarácií užívateľov pôdy.

Vláda bude vytvárať prostredie pre ďalšie prehlbovanie procesu nadobúdania poľnohospodárskej pôdy aktívnymi poľnohospodármi ako jedného z rozhodujúcich preventívnych nástrojov jej ochrany a jej efektívneho využívania. K tomu vláda využije všetky nástroje podporujúce racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva.

(Zdroj: www/spravy/pravda/sk)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/389831-precitajte-si-programove-vy...

Žiaľ, usporiadanie pozemkového vlastníctva sa nenachádza medzi prioritami, ktoré do programového vyhlásenia vlády SR presadzuje  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. (viď. http://www.sppk.sk/clanok/1292)

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8