Uznesenie Valného zhromaždenia KPÚ SR z 5.12.2020

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8