Valné zhromaždenie komory 2016

Pridané používateľom Ing. Vladimír Uhlík dňa Pi, 21/10/2016 - 17:48

Vážená/ý členka/člen, dovoľ aby som Ťa v mene Predstavenstva komory pozval na riadne Valné zhromaždenie KPÚ SR a zároveň na Seminár "Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav" ktoré sa budú konať 23.11.2016 , t.j. v stredu o 10.00 resp. o 13.00 v Seminárnej miestnosti ZSVTS v DOme techniky ZSVTS v Bratislave.

Oznám prosím svoju účasť v termníe najneskôr do 18.11.2016 odpoveďou na email uhlik@geodezia-ba.sk alebo kpu@pu.sk. Účasť na seminári potvrď v zmysle priloženej pozvánky.

V jeden deň sme zorganizovali dve podujatia a to doobeda VZ komory a po jeho skočení poobede Seminár na tému pozemkových úprav. Samozrejme seminár je určený širšej odbornej verejnosti , nielen členom komory. Veríme že sa zúčastníte oboch podujatí a dozviete sa niečo o tom ako budú pozemkové úpravy na Slovensku pokračovať.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8