Valné zhromaždenie KPÚ SR

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 21/11/2019 - 12:37

Dňa 5.12.2019 sa uskutoční Valné zhromaždenie KPÚ SR vo Zvolene, v hoteli Tenis

Program valného zhromaždenia
Komory pozemkových úprav SR
Zvolen 5. Decembra 2019

Miesto rokovania:

HOTEL TENIS
Neresnícka cesta 13
960 01 Zvolen

Kongresová sála VITTORIA

Časový program:

8.30 – 9.00    Prezentácia
9.00 – 10.30    Program rokovania
10.30 – 11.00   Prestávka
11.00 – 12.30   Program rokovania
12.30 – 13.30   Obed
13.30 – 15.00   Program rokovania

Program rokovania:

1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisu.
3.  Voľba volebnej komisie
4.  Správa predstavenstva o činnosti KPÚ za uplynulé obdobie.
5.  Správa dozornej rady
6.  Voľby orgánov KPÚ
7.  Diskusia.
       Obed.
8.  Vystúpenie zástupcov MPRV SR
9.  Rôzne  
10.  Diskusia.
11.  Uznesenie - prečítanie uznesení (hlasuje sa pri jednotlivých bodoch rokovania).
12.  Záver.

Googlemaps  https://goo.gl/maps/fU3sGVxknmBLCdnp6

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8