Valné zhromaždenie KPÚ SR

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa St, 15/11/2023 - 17:23

V piatok 8.12.2023 o 8.00 sa bude konať 8. riadne valné zhromaždenie KPÚ SR a po jeho skončení od 13.30 sa uskutoční  Odborná konferencia o pozemkových úpravách  (3.ročník Konferencie o pozemkovom práve).

Miesto konania PF UK Bratislava (Amfiteáter), Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava.

Bližší program rokovania a schválená kandidátka do orgánov komory  v prílohe.

Organizačné pokyny a informácie:

  • Príchod od 8.00, kedy začína prezentácia účastníkov. Treba rátať s tým, že parkovanie je už v zmysle novej parkovacej politiky Bratislavy, takže odporúčame parkovať v blízkej Eurovei, alebo hneď za starým mostom v Petržalke – Tyršovo nábrežie - Parkovisko Mýtny domček (dokonca bezplatné)  odkiaľ je to na skok na miesto konania.
  • Rokovanie sa bude konať v Amfiteátri, ktorý sa nachádza na 1. poschodí budovy PF UK a bude vyznačené informačnými letákmi v budove.
  • V mieste konania je zabezpečené obed pre účastníkov valného zhromaždenia a občerstvenie pre účastníkov konferencie. Mimo zabezpečeného občerstvenia je k dispozícii bufet na prízemí.
  • Keďže sa konajú aj voľby do orgánov komory, v prílohe je schválená Kandidátka do orgánov komory.
  • Odborná konferencia o pozemkových úpravách sa bude konať v rovnakých priestoroch ako VZ, hneď po skončení VZ, poobede, cca od 13.30.
  • Odborný program sme pripravili v spolupráci s Právnickou fakultou UK Bratislava, garantom Mgr. Marošom Pavlovičom a jeho odborným tímom.
  • Prezentácie budú zamerané na informácie o pripravovanej novej legislatíve (najmä zákon o pozemkových úpravách), skúsenostiach nás zhotoviteľov s vykonávanými projektami pozemkových úprav a našimi návrhmi a podnetmi na zmeny a aktuálnymi informáciami z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
  • Záver je predpokladaný o 17.00, ale v prípade potreby sa program maximálne posunie do 18.00.

Zmena programu vyhradená

Prílohy:
Zoznam členov KPÚ SR
Kandidátka do orgánov KPÚ SR
Program Valného zhromaždenia

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8