Valné zhromaždenie KPÚ SR, Banská Bystrica, 23. októbra 2015

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ut, 29/09/2015 - 10:02

Miesto rokovania:

Europa shopping center
Na troskách 25
974 01 Banská Bystrica

Cinemax - sála

Časový program:

8.30 – 9.00    Prezentácia
9.00 – 10.30    Program rokovania
10.30 – 11.00   Prestávka
11.00 – 12.30   Program rokovania
12.30 – 13.30   Obed
13.30 – 15.00   Program rokovania

Program rokovania:

1.  Otvorenie
2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisu.
3.  Voľba volebnej komisie
4.  Správa predstavenstva o činnosti KPÚ za uplynulé obdobie.
5.  Správa dozornej rady
6.  Voľby orgánov KPÚ
7.  Diskusia.
       Obed.
8.  Vystúpenie zástupcov MPRV SR
9.  Rôzne  
10. Diskusia.
11.  Uznesenie.
12.  Záver.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8