Zomrel Árpád Göncz

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa St, 28/10/2015 - 17:00

Arpád Göncz, verejnosti známy predovšetkým ako politik, spisovateľ a prekladateľ (prekladal Tolkiena, Goldinga, Styrona alebo Faulknera),  počas svojho života pôsobil aj ako právnik Ústavu pôdnych úverov, technik na úrade ochrany pôdy a agronóm. Rozumel teda nielen poľnohospodárstvu, ale aj problémom spojeným s vlastníctvom poľnohospodárskej pôdy.

Pripájam niekoľko citátov z jeho príhovorov k poľnohospodárom, ktoré môžu byť inšpiratívne aj pre nás.

Je zrejmé, že v otázke vlastníctva pôdy sa musíme dopracovať k takej zákonnej úprave, ktorá umožní pôdny trh: ten spolu so vznikom reálnej ceny pôdy a záruk, ktoré sú do nej premietnuté, a priori spochybní tú trocha demagogickú požiadavku, aby sme zabránili "výpredaju" maďarskej pôdy. Veď ak je maďarská pôda v maďarských rukách - v rukách dediny - a rozumne sa obrába, potom sotva hrozí toto nebezpečenstvo.

Vy viete, že obrábanie pôdy, či už na vyššej alebo nižšej úrovni, znamená pripútanosť k pôde, a kto je pripútaný k pôde, ten je pripútaný ku krajine, k Maďarsku, nik si predsa nehodí našu zem na chrbát a neodnesie ju - dajme tomu - do Portugalska...

Na vlastnícku štruktúru, na stav našej poľnohospodárskej pôdy musíme hľadieť ako na vec celej krajiny, a všetko musíme zvažovať predovšetkým z pohľadu záujmov výroby a konkurencieschopnosti, čiže z výrobného aspektu. Z výrobného aspektu, pretože zem, napriek našim citom, ktoré sú s ňou spojené, je predsa len predovšetkým výrobným prostriedkom.

Som presvedčený o tom, že zmena štruktúry vlastníctva pôdy sa po úprave pozemkového zákona zrýchli a o štyri-päť rokov dospejeme k takmer definitívnej vlastníckej štruktúre, na ktorej už bude možné stavať aj budúcnosť.

(A.Göncz: Poľnohospodárstvo je vec verejná, odznelo na otvorení série porád o národnom agrárnom programe v Gödölló 26. septembra 1997, A.Göncz: Karpaty a priľahlý vesmír - úvahy a reflexie, Kalligram 1999 )

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8