Česko - Slovensko 2444:426

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ut, 20/10/2015 - 08:11

Také je vzájomné skóre pri porovnaní počtu zahájených komplexných pozemkových úprav v oboch republikách od r. 1991.
Podrobnú štatistiku a ďalšie informácie prináša článok Stav pozemkových úprav v České republice a Slovenské republice aneb "Když dva dělají totéž, není to totéž" autorov Muchová,Z. - Jusková,K. - Pochop,M. v časopise Geodetický a kartografický obzor, ročník 61/103, 2015, číslo 4.

Z porovnania vyplýva to, čo už dávno vieme, alebo tušíme - priepastný nepomer v počte zadávaných a ukončovaných pozemkových úprav, ktorý indikuje aj priepastný rozdiel v úrovni ich organizácie a v ich podpore u politických reprezentácií.
Na ukážku pridávame porovnávaciu tabuľku s počtami zadávaných PÚ a citát zo záveru článku. Celý článok je v prílohe alebo ho možno nájsť na http://egako.eu/archiv/

"Investoři, developeři a podnikatelé s půdou si uvědomují, že PÚ jsou v současnosti v rámci platné legislativy jedinou cestou, jak reálně vyřešit majetkoprávní vztahy v území pro investiční činnost namísto vyvlastnění.
Je zřejmé, že jednoduché PÚ byly až do novely zákona metodicky nedostatečně řešené. Pravdou také je, že komplexní PÚ představují lepší a globální řešení problémů krajiny. Ve prospěch jednoduchých PÚ hovoří jejich větší rychlost vzhledem k menšímu rozsahu řešeného území, v SR se dále přidává nezávislost na veřejných prostředcích. Pozemkové úpravy, které jsou vyvolané v důsledku stavební činnosti, jsou v ČR řešeny většinou komplexními PÚ.
S ohledem na historické souvislosti a uvedenou statistiku vystupuje do popředí rozpor odlišného přístupu k uspořádání pozemkového vlastnictví. Dalo by se očekávat, že v SR, s daleko větší rozdrobeností pozemkového vlastnictví, bude zvýšená snaha o řešení tohoto stavu pomocí návrhů PÚ. Bohužel opak je pravdou."

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8