Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Po, 16/11/2015 - 18:41

V r. 2012 vydala Komora pozemkových úprav SR propagačnú brožúru venovanú problematike pozemkového vlastníctva a pozemkových úprav.
Venujeme sa v nej dôvodom, pre ktoré sa PÚ vykonávajú, dôležitosti súkromného vlastníctva a jeho vplyvu na krajinný ráz, súčasnému stavu evidencie pozemkového vlastníctva a možnostiam jeho usporiadania.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8