Pozemkové úpravy a obvyklá výška nájomného

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 09/01/2020 - 16:44

Na stránke MPRV SR možno nájsť údaje o obvyklej výške nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je určená podľa §1, ods.3, zákona č.504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.
3. Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku (ďalej len „obvyklá výška nájomného“) sa na účely tohto zákona rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

Mapa SR zobrazuje katastrálne územia s intezitou vyfarbenia podľa výšky nájomného, zároveň sú červenou farbou zvýraznené hranice katastrálnych území, v ktorých boli vykonané komplexné pozemkové úpravy.
Pri diskusiách o vplyve usporiadania pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav na zvyšovanie cien nájomného prevažoval názor, že tento vplyv je zásadný a že jednoducho povedané pozemkové úpravy zvyšujú ceny nájomného.
Podľa toho by mali byť v horeuvedenej mape katastrálne územia s vykonanými pozemkovými úpravymi (červené hranice) vyfarbené výraznou tmavomodrou farbou a okolité územia svietiť belobou. 
Nič takého však nepozorujeme - výška nájomného sa zrejme riadi inými zákonitosťami. 
Z mapy by bolo možné vyvodiť niekoľko záverov, my sa ombedzíme na to, že najvyššie nájomné je v oblasti Podunajskej nížiny, resp. na Južnom Slovensku, a to bez ohľadu na pozemkové úpravy, najnižšie je na Východnom Slovensku (kde ako vieme, nič nie je).
Skutočné faktory, ktoré rozhodujú o výške nájomného zrejme závisia od pozemkových úprav len málo - oveľa viac zaváži lokalita alebo sumárna veľkosť výmery jedného vlastníka.

Súbory: 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8