Je možné zrozumiteľnejšie zobrazenie katastrálnych máp pre verejnosť?

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa St, 28/10/2015 - 15:22

Z diskusií, ktoré vedú geodeti, štátni úradníci a ďalší "katastrálnici" o budúcej podobe katastra nehnuteľností, často vyplynie požiadavka na odstránenie evidovania pozemkov v dvoch mapách - katastrálnej mape a mape určeného operátu, teda mape zobrazujúcej tzv. parcely registra CKN (zobrazuje užívací i vlastnícky stav) a mape zobrazujúcej parcely registra EKN (zobrazujú len vlastnícky stav tzv. pôvodných pozemkov).
Tento spôsob zobrazenia pozemkov a ich vzájomný vzťah sú pre laika na prvýkrát ťažko pochopiteľné.
Na to, aby došlo k faktickému odstráneniu parciel registra EKN resp. ich "premene" na parcely registra CKN, je potrebné vykonať pozemkové úpravy a mapovanie veľkej mierky na celom území SR. Čo, ako vieme, nebude ani zajtra, ani v dohľadnej dobe.
Jednou z možností, ako urobiť zobrazenie pozemkov v katastrálnych mapách zrozumiteľnejším, je pokúsiť sa o súčasné zobrazenie oboch typov parciel podobným spôsobom, ako pri spracovani projektu pozemkových úprav v registri  pôvodného stavu.
Farebné odlíšenie parciel, ku ktorým sú založené vlastnícke vzťahy, podľa ich pôvodu a doplnenie tohto zobrazenia o  zvyšné parcely CKN (ku ktorým nie sú založené vlastnícke vzťahy) a symboly druhov pozemkov pre jednotlivé diely parciel EKN, by návštevníkovi mapového portálu pomohlo v orientácii v katastrálnej mape a navyše aj odhalilo chyby  - biele miesta svedčia o nezaloženom vlastníckom vzťahu.
Či už by sme takéto zobrazenie nazvali "vlastnícka mapa" alebo nejako inak, nevyžadovalo by si tvorbu novej vektorovej mapy - iba by boli softvérovými nástrojmi zvýraznené vybrané objekty.

Pre porovnanie pridávam aj súčasné zobrazenie v aplikácii MAPKA.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8