Zákon č. 330/1191 o pozemkových úpravách

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa So, 28/02/2015 - 10:02

Úplné znenie zákona č. 330/1991 o  pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách po novele č.115/2014

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8