Pozemkové úpravy môžu prispieť k usporiadaniu pôdy pod rómskymi osadami

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ne, 23/03/2014 - 19:30

Pri sledovaní správ o problémoch s nelegálnymi stavbami postavenými bez povolenia na cudzích pozemkoch (áno, hovoríme napr. o rómskych osadách) sa odborník v oblasti usporiadania pozemkového vlastníctva musí čudovať a položiť si otázku: čo bráni štátu aby i tak nemalé prostriedky, ktoré na riešenie problému vyčleňuje, nepoužil na komplexné usporiadanie pozemkového vlastníctva v dotknutých katastrálnach územiach?
Evidentne tu absentuje existencia modelu, akým chce štát k vyriešeniu tohoto problému prispieť. Ide pritom o znemožnenie výkonu vlastníckych práv konkrétnych vlastníkov pôvodných pozemkov, ktoré je štátom tolerované v dôsledku vzniknutej sociálnej situácie.
Nejde však o neriešiteľný problém. 
Vlastnícke podiely k pozemkom ležiacich pod záujmovou lokalitou sa scelia a umiestnia do vhodnej lokality
Pozemok, na ktorom je postavená napr. nelegálna osada sa stane po zápise projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušného správcu štátneho majetku (SPF).
Výhodou uplatnenia konania o pozemkových úpravách je skutočnosť, že neznámych vlastníkov v konaní zastupuje Slovenský pozemkový fond, t.j. nemôže dôjsť k zastaveniu vysporiadania z dôvodu existencie nezistených vlastníkov
Celý proces možno obmedziť na samotnú záujmovú lokalitu a príslušnú výmeru štátnej pôdy - vtedy hovoríme o tzv. jednoduchých pozemkových úpravách. Výhodnejšie a celkovo efektívnejšie je vykonať pozemkové úpravy naraz v celom katastrálnom území - hovoríme vtedy o komplexných pozemkových úpravách.

Tagy: 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8