Aktuality

Seminár - Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách 12.12.2017

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ne, 26/11/2017 - 10:43

V mene Predstavenstva komory si dovoľujeme pozvať členov KPÚ SR na seminár „Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách“ ktorý sa bude konať 12.12.2017, t.j. v utorok o 10.00 v Seminárnej miestnosti ZSVTS v Dome techniky ZSVTS v Bratislave, Koceľova 15.
Seminár organizuje SSGK v spolupráci s KPÚ SR.

Účasť na Seminári je potrebné potvrdiť registráciou v zmysle zaslanej pozvánky.
Členovia KPÚ SR neplatia vložné na seminár, uhradí ho KPÚ SR.

Zrušenie VO na projekty pozemkových úprav

Pridané používateľom Ing. Vladimír Uhlík dňa Št, 30/03/2017 - 11:47

Vážená verejnosť, nielen odborná ale aj laická, je našou povinnosťou aj na tomto mieste informovať o závažnej skutočnosti, ktorú sme sa dozvedeli na základe emailového oznámenia verejného obstarávateľa (Odbor verejného obstarávania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dňa 23.3.2017.
Citujem: "Verejný obstarávateľ Vám v rámci verejnej súťaže na zabezpečenie predmetu zákazky Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach samosprávnych krajov Slovenskej republiky, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 2192015 pod značkou 22165 - MSS dňa 05.11.2015 a v Úradnom vestníku EÚ po označením 2015/S 214-391366 zo dňa 05.11.2015, zasiela v prílohe oznámenie."

Valné zhromaždenie komory 2016

Pridané používateľom Ing. Vladimír Uhlík dňa Pi, 21/10/2016 - 17:48

Vážená/ý členka/člen, dovoľ aby som Ťa v mene Predstavenstva komory pozval na riadne Valné zhromaždenie KPÚ SR a zároveň na Seminár "Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav" ktoré sa budú konať 23.11.2016 , t.j. v stredu o 10.00 resp. o 13.00 v Seminárnej miestnosti ZSVTS v DOme techniky ZSVTS v Bratislave.

Oznám prosím svoju účasť v termníe najneskôr do 18.11.2016 odpoveďou na email uhlik@geodezia-ba.sk alebo kpu@pu.sk. Účasť na seminári potvrď v zmysle priloženej pozvánky.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8