7 - Vytýčenie nových pozemkov v teréne

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Št, 05/02/2015 - 23:08

Neodeliteľnou súčasťou projektu pozemkových úprav je aj vytýčenie hraníc nových pozemkov s presnosťou, s ktorou sa vykonávajú geodetické merania pre kataster nehnuteľností, teda 8cm. Odpadá neistota, resp. nízka presnosť v určení hraníc pôvodných pozemkov (parcely určeného operátu, EKN), ktoré boli evidované na mapách, ktorých základ bol starý niekoľko desiatok rokov.  

Táto skutočnosť umožňuje vykonať vytýčenie lomových bodov nových pozemkov opakovane s rovnakou presnosťou a rovnakým výsledkom aj kedykoľvek v budúcnosti, samozrejme na základe komerčného vzťahu s geodetom.

Nové pozemky tých vlastníkov, ktorí vstupujú aj do užívania, sú v teréne vytýčené a stabilizované dočasnou stabilizáciou drevenými kolíkmi, ktoré môžu vlastníci nahradiť vhodnou trvalou stabilizáciou (obetónovaná kovová rúrka, oplotenie, drevené koly...). Vlastníci sú k vytýčeniu prizývaní a o prevzatí vytýčených pozemkov (hraníc) je spísaný vytyčovací protokol.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8