Analýza ukončených projektov pozemkových úprav

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Pi, 27/02/2015 - 08:49

Napriek tomu, že na území SR bolo doteraz rozpracovaných a ukončených relatívne málo projektov pozemkových úprav (len asi 10% z celkového územia), je možné zhodnotiť dosiahnuté výsledky  v miere scelenia pozemkového vlastníctva a tým aj efektívnosť celého procesu.

Dosiahnutú mieru scelenia u všetkých doteraz   ukončených projektov pozemkových úprav  (PPÚ) dokumentuje tabuľka a grafy porovnávajúce počty parciel a vlastníckych vzťahov medzi Registrom pôvodného stavu (RPS) a Registrom nového stavu (RNS) pre jednotlivé kraje.

O dosiahhnutej miere scelenia nás informuje komsačný koeficient pozemkov a komasačný koeficient vlastníctva, ktoré nám udávajú koľkokrát sa znížil počet parciel, resp. spoluvlastníckych podielov.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8