1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Pôdohospodárska... - 01/04/2019 - 16:20

Tento článok zverejňujeme so súhlasom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pretože problémom vieme predísť nielen vykonaním pozemkových úprav, ale aj využitím postupov spracovania pozemkových úprav.

Napísal Ing. Jozef Urban - 22/02/2019 - 15:36

Prinášame výstupy z mediálnych vystúpení týkajúcich sa pozemkových úprav, ktoré sa nám nakopili v poslednom čase.

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/12/2018 - 12:48

Definitívny stop pre pozemkové úpravy financované z Programu rozvoja vidieka

Napísal RNDr. Anton Juleny - 06/08/2018 - 23:14

Konferencia o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie, Nitra 11. a 12.10.2018

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/06/2018 - 16:40

Komora pozemkových úprav SR má k dispozícií Mapu pozemkových úprav v SR spracovanú v mapovej aplikácii CLEERIO

Napísal Ing. Jozef Urban - 24/05/2018 - 06:59

Národná rada SR dňa 18.10.2017 schválila novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorá nadobúda účinnosť od 1.5.2018

Napísal RNDr. Anton Juleny - 27/03/2018 - 20:06

Využitie súčasných zákonov – zápis zmlúv do katastra, overené notársky, verejná informovanosť sú len prvým, nevyhnutným krokom v prospech spravodlivého vysporiadania vlastníctva a nájomných vzťahov.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 25/03/2018 - 13:22

v súčasnosti sa otvárajú nové možnosti a treba ich využiť.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8