1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 22/11/2019 - 14:00

Prinášame aktualizovanú prehľadnú mapu SR s vyznačením katastrálnych území, v ktorých sú ukončené alebo plánované pozemkové úpravy

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/11/2019 - 12:37

Dňa 5.12.2019 sa uskutoční Valné zhromaždenie KPÚ SR vo Zvolene, v hoteli Tenis

Napísal RNDr. Anton Juleny - 10/11/2019 - 19:07

Dve ministerstvá, dve rôzne definície toho istého. Ide len o to, kto to bude mať pod palcom. Ak sa nebudú riešiť cez pozemkové úpravy, budú mať z toho úžitok len úzke skupiny poberateľov dotácií a riešenia budú dočasné. Ak sa budú tieto služby riešiť cez pozemkové úpravy, tak budú mať z toho úžitok vlastníci, obce a užívatelia pôdy a opatrenia budú trvalé.

Napísal Ing. Jozef Urban - 31/10/2019 - 08:37

V poslednom čase sa téma pozemkových úprav často objavovala v médiách, a to aj pričinením KPÚ SR. Prinášame prehľad niektorých mediálnych výstupov.

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/08/2019 - 17:05

Tlačová správa: Bratislava, 21. augusta 2019 – Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý dnes schválila vláda.

Napísal Ing. Jozef Urban - 23/04/2019 - 13:32

Komora pozemkových úprav SR pripravila propagačný materiál o usporiadaní pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav

Napísal Ing. Jozef Urban - 23/04/2019 - 10:14

V posledných mesiacoch a týždňoch sa toho udialo na poli pozemkových úprav veľmi veľa. A nie je vylúčené, že pozemkovým úpravám svitá na lepšie časy.

Napísal Ing. Jozef Urban - 12/04/2019 - 14:19

Má za súčasného stavu vôbec význam púšťať sa do pozemkových úprav? Nemali by sme najprv zmeniť dedičské zákony? Nemali. A pokúsime sa vysvetliť prečo.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8