1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/08/2019 - 17:05

Tlačová správa: Bratislava, 21. augusta 2019 – Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý dnes schválila vláda.

Napísal Ing. Jozef Urban - 23/04/2019 - 13:32

Komora pozemkových úprav SR pripravila propagačný materiál o usporiadaní pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav

Napísal Ing. Jozef Urban - 23/04/2019 - 10:14

V posledných mesiacoch a týždňoch sa toho udialo na poli pozemkových úprav veľmi veľa. A nie je vylúčené, že pozemkovým úpravám svitá na lepšie časy.

Napísal Ing. Jozef Urban - 12/04/2019 - 14:19

Má za súčasného stavu vôbec význam púšťať sa do pozemkových úprav? Nemali by sme najprv zmeniť dedičské zákony? Nemali. A pokúsime sa vysvetliť prečo.

Napísal Pôdohospodárska... - 01/04/2019 - 16:20

Tento článok zverejňujeme so súhlasom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pretože problémom vieme predísť nielen vykonaním pozemkových úprav, ale aj využitím postupov spracovania pozemkových úprav.

Napísal Ing. Jozef Urban - 22/02/2019 - 15:36

Prinášame výstupy z mediálnych vystúpení týkajúcich sa pozemkových úprav, ktoré sa nám nakopili v poslednom čase.

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/12/2018 - 12:48

Definitívny stop pre pozemkové úpravy financované z Programu rozvoja vidieka

Napísal RNDr. Anton Juleny - 06/08/2018 - 23:14

Konferencia o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie, Nitra 11. a 12.10.2018

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8