1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 15/11/2023 - 17:23

V piatok 8.12.2023 sa bude v priestoroch PF UK Bratislava konať 8. riadne valné zhromaždenie KPÚ SR a Odborná konferencia o pozemkových úpravách

Napísal Ing. Jozef Urban - 05/11/2023 - 16:55

V zákone o PÚ máme univerzálny dôvod, podľa ktorého sú PÚ nariadené na celom území, v rozhodnutiach o povolení JPÚ však uvádzame dôvod, ktorý sa primárne netýka usporiadania pozemkového vlastníctva, ale sekundárneho efektu, ktorý je s ním spojený.

Napísal Ing. Jozef Urban - 13/09/2022 - 16:48

Prihlasovanie na termíny a miesta konania opakovanej skúšky

Napísal Ing. Jozef Urban - 29/05/2022 - 23:58

Dňa 16.6.2022 sa uskutoční opakovaná odborná príprava držiteľov oprávnení na projektovanie pozemkových úprav

Napísal Ing. Jozef Urban - 31/01/2021 - 11:16

Pomocou krátkych viedeoklipov sa snažíme predstaviť verejnosti benefity pozemkových úprav z pohľadu jednotlivých účastníkov

Napísal Ing. Jozef Urban - 27/09/2020 - 14:55

Na čo je dobrý materiál, ktorý obsahuje známe opatrenia (pozemkové úpravy, nové mapovanie) a prečo jednoducho nestačí začať vykonávať tieto opatrenia tak, ako sa to robilo (či skôr nerobilo) doteraz?

Napísal Ing. Jozef Urban - 08/09/2020 - 20:40

Dňa 7.9.2020 sa konala v priestoroch AZZZ SR tlačová konferencia, na ktorej zástupcovia štyroch organizácií predstavili návrh Komplexnej pozemkovej reformy.

Napísal Ing. Jozef Urban - 22/06/2020 - 19:57

Dňa 3.7.2020 sa v Nýrovciach konal pracovný seminár za účasti ministra pôdohospodárstva

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8