1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 26/11/2017 - 10:43

V mene Predstavenstva komory si dovoľujeme pozvať členov KPÚ SR na seminár „Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách“ ktorý sa bude konať 12.12.2017, t.j.

Napísal Ing. Jozef Urban - 26/11/2017 - 10:13

Prehľadná mapa ukončených komplexných pozemkových úprav v SR je spracovaná v mapovej aplikácii CLEERIO a umožňuje vyhľadávanie a zobrazovanie jednotlivých katastrálnych území podľa zvolených kritérií.

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/06/2017 - 10:57

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Napísal RNDr. Anton Juleny - 25/04/2017 - 11:20

vidiecka platforma má sympatickú inicatívu a zúčastnili sme sa okrúhleho stola dňa 20.04.2017 o poľnohospodárstve. nedá mi však, aby som nepripojil svoje názory na ich iniciatívu.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 21/04/2017 - 17:27

keď som mal 16 rokov vznikla Charta 77. tento text napísal Jan Patočka 8. marca 1977, päť dní pred svojou smrťou, ako hovorca Charty ´77. po štyridsiatich rokoch sa jeho vyhlásenie zdá stále aktuálne a použiteľné a jednou z príležitostí jeho využitia sú pozemkové úpravy na slovensku. nasledujúci text je prevzatý z .týždeň a myslím, že bude poučný pre všetkých.

Napísal Ing. Vladimír Uhlík - 30/03/2017 - 11:47

Vážená verejnosť, nielen odborná ale aj laická, je našou povinnosťou aj na tomto mieste informovať o závažnej skutočnosti, ktorú sme sa dozvedeli na základe emailového oznámenia verejného obstarávateľa (Odbor verejného obstarávania, Ministerstvo v

Napísal RNDr. Anton Juleny - 15/02/2017 - 12:21

Snaha zmeniť ústavu a dostať slovo pôda do ústavy je nepochybne cieľom, ktorý má všetky znaky vlastenectva, hrdosti a lásky k našej krajine. Ale postaviť sa za túto zmenu vyžaduje trocha opatrnosti a prezieravosti. To ako sa bude štát správať voči tým, ktorí ho podporujú sa dá nájsť v ostatnej novelizácii zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách.

Napísal Ing. Jozef Urban - 24/01/2017 - 09:30

Vinohradníctvo je jednou z oblastí, kde sú pozemkové úpravy doslova jediným zmysluplným nástrojom na usporiadanie pozemkov, na ktorých sú vinohrady vysadené.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8