1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal RNDr. Anton Juleny - 19/03/2018 - 13:43

Cesta k užívaniu vlastných pozemkov alebo zmena užívateľa môže byť problematická. Bezproblémový prechod a prístup k pôde pre nových užívateľov alebo samotných vlastníkov neumožnia ani pozemkové úpravy.

Napísal Ing. Jozef Urban - 07/01/2018 - 14:06

Odporúčanie Komory pozemkových úprav SR pre jednotkovú a minimálnu cenu projektu jednoduchých pozemkových úprav

Napísal Ing. Jozef Urban - 26/11/2017 - 10:43

V mene Predstavenstva komory si dovoľujeme pozvať členov KPÚ SR na seminár „Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách“ ktorý sa bude konať 12.12.2017, t.j.

Napísal Ing. Jozef Urban - 26/11/2017 - 10:13

Prehľadná mapa ukončených komplexných pozemkových úprav v SR je spracovaná v mapovej aplikácii CLEERIO a umožňuje vyhľadávanie a zobrazovanie jednotlivých katastrálnych území podľa zvolených kritérií.

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/06/2017 - 10:57

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Napísal RNDr. Anton Juleny - 25/04/2017 - 11:20

vidiecka platforma má sympatickú inicatívu a zúčastnili sme sa okrúhleho stola dňa 20.04.2017 o poľnohospodárstve. nedá mi však, aby som nepripojil svoje názory na ich iniciatívu.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 21/04/2017 - 17:27

keď som mal 16 rokov vznikla Charta 77. tento text napísal Jan Patočka 8. marca 1977, päť dní pred svojou smrťou, ako hovorca Charty ´77. po štyridsiatich rokoch sa jeho vyhlásenie zdá stále aktuálne a použiteľné a jednou z príležitostí jeho využitia sú pozemkové úpravy na slovensku. nasledujúci text je prevzatý z .týždeň a myslím, že bude poučný pre všetkých.

Napísal Ing. Vladimír Uhlík - 30/03/2017 - 11:47

Vážená verejnosť, nielen odborná ale aj laická, je našou povinnosťou aj na tomto mieste informovať o závažnej skutočnosti, ktorú sme sa dozvedeli na základe emailového oznámenia verejného obstarávateľa (Odbor verejného obstarávania, Ministerstvo v

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8