1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 18/04/2020 - 11:34

Usporiadanie pozemkového vlastníctva môže mať vplyv aj na spôsob užívania pozemkov mimo obvodu projektu pozemkových úprav

Napísal Ing. Jozef Urban - 15/04/2020 - 17:40

Viac než 180 politikov, biznis lídrov, odborových zväzov, mimovládnych organizácií a think-tankov podpísalo výzvu, aby Európska zelená dohoda zohrávala kľúčovú úlohu pri rekonštruovaní ekonomiky Európy po COVID-19 kríze

Napísal Ing. Jozef Urban - 13/04/2020 - 09:03

Aký bude, resp. aký by mohol byť osud pozemkových úprav pod novým vedením rezortu?

Napísal Ing. Jozef Urban - 06/04/2020 - 11:07

Stanovisko KPÚ SR k situácii v akej sa nachádza usporiadanie pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav v SR

Napísal Pôdohospodárska... - 20/03/2020 - 21:28

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory na rok 2020 najčastejšie nedostatky a chyby, ktoré sa prejavujú v súvislosti s plnením podmienok poskytnutia podpory podľa Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 28/01/2020 - 22:22

Verejná politika je v tom najširšom ponímaní definovaná a vnímaná ako množina navzájom súvisiacich rozhodnutí, na ktoré pôsobili mnohé okolnosti, ako aj osobné, skupinové či organizačné vplyvy - je nutné ich poznať a vedieť využívať v rámci nášho právneho systému.

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/01/2020 - 17:28

Odmietnutím novely zákona o PÚ zostáva v platnosti prednostné právo na uzavretie nájomných zmlúv v pôvodnej podobe

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/01/2020 - 10:56

Aké sú špecifiká v užívaní poľnohospodárskej pôdy v SR v súvislosti s vlastníctvom a nájmom?

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8