1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/01/2020 - 17:28

Odmietnutím novely zákona o PÚ zostáva v platnosti prednostné právo na uzavretie nájomných zmlúv v pôvodnej podobe

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/01/2020 - 10:56

Aké sú špecifiká v užívaní poľnohospodárskej pôdy v SR v súvislosti s vlastníctvom a nájmom?

Napísal Ing. Jozef Urban - 18/01/2020 - 20:49

Reakcia odborníkov na pozemkové úpravy k návrhu prezidentky SR nepodpísať novelu zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

Napísal Ing. Jozef Urban - 12/01/2020 - 22:44

Má zákon o pozemkových úpravách obsahovať ustanovenie o zániku nájomných vzťahov?

Napísal Ing. Jozef Urban - 09/01/2020 - 16:44

Na základe údajov MPRV SR o obvyklej výške nájomného možno posudzovať vplyv ukončených PÚ na výšku nájomného

Napísal Ing. Jozef Urban - 07/01/2020 - 20:32

Dňa 5.12.2019 sa vo Zvolene uskutočnilo 7. Valné zhromaždenie KPÚ SR.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 20/12/2019 - 22:20

§14, ods.8 len kopíruje zmeny v zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Napísal Ing. Jozef Urban - 29/11/2019 - 11:36

Aký je vzťah cien PPÚ k vývoju ekonomiky, resp. nie je vhodný čas na ich revíziu?

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8