1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal RNDr. Anton Juleny - 26/11/2015 - 18:09

V súvislosti s novou súťažou vyvstáva potreba preukázania vlastníctva programu na spracovanie projektov pozemkových úprav a keďže jedným z programov na spracovanie projektov je aj program gs ppú, rozhodol som sa, že program bude p

Napísal Ing. Jozef Urban - 16/11/2015 - 18:41

Propagačná brožúra o pozemkových úpravách vo formáte PDF.

Napísal Ing. Jozef Urban - 16/11/2015 - 10:14

Prinášame odkaz na článok prezentujúci jeden z mnohých názorov na aktuálnu tému obmedzenia predaja ornej pôdy.

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/10/2015 - 17:00

6.10.2015 zomrel Árpád Göncz, bývalý prezident Maďarska a jeden z nemnohých štátnikov v našom okolí, ktorý mal blízko k poľnohospodárstvu a poľnohospodárskej pôde.

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/10/2015 - 15:22

Webová aplikácia MAPKA priblížila katastrálne mapy širokému okruhu záujemcov. Zároveň odhalila, aké sú katastrálne mapy pre bežného človeka nezrozumiteľné a zložité.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 25/10/2015 - 22:16

Prinášame zopár obrázkov z valného zhromaždenia KPÚ SR v Banskej Bystrici.

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/10/2015 - 20:28

Opakovaná výzva členom komory na úhradu členského príspevku za rok 2015 aj za predchádzajúce roky 2012 - 2014

Napísal Ing. Jozef Urban - 21/10/2015 - 20:03

Vysvetlenie k zavedeniu úhrady členského príspevku do účtovníctva ako nákladovej položky

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8