1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal RNDr. Anton Juleny - 13/04/2016 - 14:38

Územný plán nerieši vlastnícke vzťahy a nemá jednoznačnú formálnu a topologickú štruktúru tak, ako sú definované grafické a písomné údaje v projektoch pozemkových úprav a v údajoch katastra nehnuteľností. Myslím, že nastala doba, aby sa to zmenilo.

Napísal Ing. Jozef Urban - 13/04/2016 - 09:29

Podľa Gabriely Matečnej sú ROEP-y na území SR ukončené na 97%, avšak ...

Napísal Ing. Jozef Urban - 07/04/2016 - 18:57

Propagačný materiál projektu pozemkových úprav.

Napísal Ing. Vladimír Uhlík - 19/02/2016 - 10:39

Pripájam informáciu o pozemkových úpravách, týkajúcu sa prebiehajúcej súťaže zverejnej cez TASR.

Napísal RNDr. Anton Juleny - 26/11/2015 - 18:09

V súvislosti s novou súťažou vyvstáva potreba preukázania vlastníctva programu na spracovanie projektov pozemkových úprav a keďže jedným z programov na spracovanie projektov je aj program gs ppú, rozhodol som sa, že program bude p

Napísal Ing. Jozef Urban - 16/11/2015 - 18:41

Propagačná brožúra o pozemkových úpravách vo formáte PDF.

Napísal Ing. Jozef Urban - 16/11/2015 - 10:14

Prinášame odkaz na článok prezentujúci jeden z mnohých názorov na aktuálnu tému obmedzenia predaja ornej pôdy.

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/10/2015 - 17:00

6.10.2015 zomrel Árpád Göncz, bývalý prezident Maďarska a jeden z nemnohých štátnikov v našom okolí, ktorý mal blízko k poľnohospodárstvu a poľnohospodárskej pôde.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8