1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Vladimír Uhlík - 21/10/2016 - 17:48

Vážená/ý členka/člen, dovoľ aby som Ťa v mene Predstavenstva komory pozval na riadne Valné zhromaždenie KPÚ SR a zároveň na Seminár "Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav" ktoré sa budú kona

Napísal RNDr. Anton Juleny - 11/10/2016 - 22:03

Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok. Ochrana vlastníctva pôdy pred jej predajom zahraničným vlastníkom má aj iné možnosti ako reštriktívne zákony.

Napísal Ing. Róbert Sadloň - 23/08/2016 - 17:42

Čerpanie peňazí z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020, ktoré ovplyvňuje aj zadávanie nových projektov pozemkových úprav ako vyšlo v Hospodárskych novinách

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/06/2016 - 14:37

Predstavenstvo Komory pozemkových úprav vydalo na podnet MPRV SR stanovisko k tvorbe cien jednoduchých pozemkových úprav.

Napísal Ing. Vladimír Uhlík - 20/06/2016 - 16:23

Pripájam krátku informáciu o našej účasti na konferencii Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2016 v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

Napísal Ing. Jozef Urban - 10/05/2016 - 18:08

Propagačný materiál projektu pozemkových úprav

Napísal Ing. Jozef Urban - 17/04/2016 - 08:36

Keďže vzťah medzi pozemkovými úpravami a územným plánovaním môže mať značný význam pre ich ďalšie smerovanie, pripájam niekoľko ďalších postrehov k predchádzajúcemu príspevku.

Napísal Ing. Jozef Urban - 13/04/2016 - 14:41

Tlačové agentúry dnes priniesli programové vyhlásenie vlády, ktoré premiér Fico predložil na rokovanie vlády. Je v ňom aj zmienka o pozemkovom vlastníctve.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8