1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal RNDr. Anton Juleny - 15/02/2017 - 12:21

Snaha zmeniť ústavu a dostať slovo pôda do ústavy je nepochybne cieľom, ktorý má všetky znaky vlastenectva, hrdosti a lásky k našej krajine. Ale postaviť sa za túto zmenu vyžaduje trocha opatrnosti a prezieravosti. To ako sa bude štát správať voči tým, ktorí ho podporujú sa dá nájsť v ostatnej novelizácii zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách.

Napísal Ing. Jozef Urban - 24/01/2017 - 09:30

Vinohradníctvo je jednou z oblastí, kde sú pozemkové úpravy doslova jediným zmysluplným nástrojom na usporiadanie pozemkov, na ktorých sú vinohrady vysadené.

Napísal Ing. Jozef Urban - 20/01/2017 - 10:11

Návrh riešenia usporiadania pozemkového vlastníctva v SR, ktorý KPÚ SR poskytla Združeniu miest a obcí Slovenska.

Napísal Ing. Jozef Urban - 16/11/2016 - 08:55

Na svete je iniciatíva, ktorá chce ústavným spôsobom upraviť nadobúdanie vlastníckych práv k poľnohospodárskej pôde.

Napísal Ing. Vladimír Uhlík - 21/10/2016 - 17:48

Vážená/ý členka/člen, dovoľ aby som Ťa v mene Predstavenstva komory pozval na riadne Valné zhromaždenie KPÚ SR a zároveň na Seminár "Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav" ktoré sa budú kona

Napísal RNDr. Anton Juleny - 11/10/2016 - 22:03

Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok. Ochrana vlastníctva pôdy pred jej predajom zahraničným vlastníkom má aj iné možnosti ako reštriktívne zákony.

Napísal Ing. Róbert Sadloň - 23/08/2016 - 17:42

Čerpanie peňazí z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020, ktoré ovplyvňuje aj zadávanie nových projektov pozemkových úprav ako vyšlo v Hospodárskych novinách

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/06/2016 - 14:37

Predstavenstvo Komory pozemkových úprav vydalo na podnet MPRV SR stanovisko k tvorbe cien jednoduchých pozemkových úprav.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8