1. Dôvody PÚ - Prípravné konanie

  2. Mapovanie územia

  3. Súpis a ocenenie pozemkov

  4. Krajinné plánovanie

  5. Spoločné zariadenia a opatrenia

  6. Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva

  7. Vytýčenie nových pozemkov v teréne

  8. Nová katastrálna mapa

Články a názory / Aktuality / Infoblok

Napísal Ing. Jozef Urban - 20/01/2017 - 10:11

Návrh riešenia usporiadania pozemkového vlastníctva v SR, ktorý KPÚ SR poskytla Združeniu miest a obcí Slovenska.

Napísal Ing. Jozef Urban - 16/11/2016 - 08:55

Na svete je iniciatíva, ktorá chce ústavným spôsobom upraviť nadobúdanie vlastníckych práv k poľnohospodárskej pôde.

Napísal Ing. Vladimír Uhlík - 21/10/2016 - 17:48

Vážená/ý členka/člen, dovoľ aby som Ťa v mene Predstavenstva komory pozval na riadne Valné zhromaždenie KPÚ SR a zároveň na Seminár "Návrhy k metodickému návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav" ktoré sa budú kona

Napísal RNDr. Anton Juleny - 11/10/2016 - 22:03

Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok. Ochrana vlastníctva pôdy pred jej predajom zahraničným vlastníkom má aj iné možnosti ako reštriktívne zákony.

Napísal Ing. Róbert Sadloň - 23/08/2016 - 17:42

Čerpanie peňazí z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020, ktoré ovplyvňuje aj zadávanie nových projektov pozemkových úprav ako vyšlo v Hospodárskych novinách

Napísal Ing. Jozef Urban - 28/06/2016 - 14:37

Predstavenstvo Komory pozemkových úprav vydalo na podnet MPRV SR stanovisko k tvorbe cien jednoduchých pozemkových úprav.

Napísal Ing. Vladimír Uhlík - 20/06/2016 - 16:23

Pripájam krátku informáciu o našej účasti na konferencii Stretnutie lídrov slovenského poľnohospodárstva 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2016 v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.

Napísal Ing. Jozef Urban - 10/05/2016 - 18:08

Propagačný materiál projektu pozemkových úprav

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8