Dokumenty na stiahnutie

Z článku Názov súboruzoradiť zostupne Stiahnuť
Opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav 1-_600_otazky_na_opakovanu_skusku_ppu_ver1.pdf Prevziať
Opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav 1-_600_spojene_otazky_komplet_opravy.pdf Prevziať
Zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy 504novela.pdf Prevziať
Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva SR aktualizacia_koncepcie.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka brozura_pu2012_a5_16def.pdf Prevziať
Opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav chyby_v_odpovediach.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie KPÚ SR clenovia_kpu_sr_15_11_2023.pdf Prevziať
Opakovaná pozvánka na VZ KPÚ SR a aktualizovaný zoznam členov s údajmi o zaplatení členského clenovia_kpu_sr_22102015_2.pdf Prevziať
Opakovaná pozvánka na VZ KPÚ SR a aktualizovaný zoznam členov s údajmi o zaplatení členského clenovia_kpu_sr_22102015_2.xls Prevziať
Členské ako nákladová položka clenske_nakladova_polozka.pdf Prevziať
Dôvody, formy a typy pozemkových úprav dovody_pu_tab2.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku hudecova_nyrovce.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku juleny-ppuap12a.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie KPÚ SR kandidatka_do_padr_2023-2027.pdf Prevziať
Konferencia "Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia - Pôda a voda" konferencia_integrovany_manazment_zp_2015.pdf Prevziať
Stanovisko KPÚ SR k návrhu Prezidentky SR neprijať novelu zákona o pozemkových úpravách kpu_sr_podrobne_stanovisko_k_nepodpisaniu_novelizacie_330.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku krajina_neznamych_vlastnikov_starke.pdf Prevziať
Aktualizovaná prehľadná mapa pozemkových úprav v SR mapa_pu2_3.pdf Prevziať
Metodický návod na geodetické činnosti pre PPÚ mn_74.20.73.46.30_ver10.pdf Prevziať
Česko - Slovensko 2444:426 muchova_juskova_prokop_stav_pu.pdf Prevziať
Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR navrh_opatreni_na_urychlene_vykoannie_pu.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku nyrovce_2020_pauditsova.pdf Prevziať
Opakovaná výzva členom komory na úhradu členského príspevku opakovana_vyzva_clenske_2015.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR organizacnyplatny2011.pdf Prevziať
Uznesenie Valného zhromaždenia KPÚ SR z 5.12.2020 organy_kpu_sr_2019_2023.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie komory 2016 oslovenie_vz_kpu_sr_kpu.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie KPÚ SR, Banská Bystrica, 23. októbra 2015 oslovenie_vz_kpu_sr_kpu.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy a obvyklá výška nájomného ovn_a0_sr.pdf Prevziať
Komplexná pozemková reforma pozemkova_reforma_2020_v10_8.pdf Prevziať
Seminár - Novelizovaný zákon o pozemkových úpravách 12.12.2017 pozpu17.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie komory 2016 pozvanka_seminar_pu2016.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie komory 2016 pozvanka_vz_2016.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku ppu_melek.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku ppu_nyrovce_5.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku ppu_nyrovce_benefity_projektu_pozemkovych_uprav_k2.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku pracovny_seminar_prednaska_uhlik.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku prezentacia_maslak.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR prihlaskazaclena.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie KPÚ SR program_8.rvz_kpu_sr_a_3.konferencie_o_pu.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR rokovaciplatny2011.pdf Prevziať
Slovensko, krajina neznámych vlastníkov slovensko_-_krajina_neznamych_vlastnikov_3_sk5.pdf Prevziať
Stanovisko KPÚ SR k cenám Jednoduchých pozemkových úprav stanovisko_ceny_jpu.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR stanovymvsr.pdf Prevziať
Informácia o PÚ na TASR tasr_sutaz.pdf Prevziať
Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku uzivanie_pp.pdf Prevziať
Uznesenie Valného zhromaždenia KPÚ SR z 5.12.2020 uznesenia_7.vz_kpusr.pdf Prevziať
Valné zhromaždenie komory 2016 vyzva_clenske_2016.pdf Prevziať
Stanovisko KPÚ SR vyzva_kpusr_2020_pu.pdf Prevziať
Zákon č. 330/1191 o pozemkových úpravách zakon_c.330_1991n_ucinnost_1.5.2014.pdf Prevziať
Prihláška za člena KPÚ SR zoznam_clenov_kpu_sr_2023.pdf Prevziať
Opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav zoznam_otazok_na_opakovanu_skusku.pdf Prevziať
Zrušenie VO na projekty pozemkových úprav zrusenie_pouziteho_postupu_zadavania_zakazky.pdf Prevziať
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8